ĐỊNH CƯ ÚC

Tìm kiếm bất động sản
ĐỊNH CƯ ÚC

Với chính sách an sinh xã hội vượt trội, Úc có những thành phố đáng sống nhất thế giới. Xứ sở chuột túi cũng thu hút những nhà đầu tư có năng lực kinh doanh và tài chính qua chương trình đầu tư định cư Úc. Có nhiều lựa chọn với yêu cầu và mức đầu tư khác nhau.

Ming: Đầu tư định cư Úc mở ra cơ hội cho các doanh nhân cùng gia đình đến quốc gia này để sinh sống, làm việc và học tập. Hình thức là thành lập hoặc đầu tư vào doanh nghiệp, vào trái phiếu Chính phủ hay quỹ đầu tư Úc. Mức đầu tư từ 3,2 tỷ đồng (200.000AUD). Thời gian thụ lý hồ sơ tối thiểu là 6 tháng. Cả gia đình sẽ có visa tạm trú hoặc thường trú nhân Úc. Khi thỏa các điều kiện về cư trú, cả gia đình có thể xin nhập tịch Úc.

Các chương trình đầu tư định cư Úc phổ biến hiện nay là: 188A, 188B, 188C và 132A. Để cân nhắc về khả năng và nhu cầu, mời quý nhà đầu tư xem bảng so sánh chi tiết dưới đây:Các chương trình đầu tư định cư Úc phổ biến hiện nay là: 188A, 188B, 188C và 132A. Để cân nhắc về khả năng và nhu cầu, mời quý nhà đầu tư xem bảng so sánh chi tiết dưới đây:

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ ÚC có điều kiện

VISA Đầu tư Trọng yếu 188C

Lấy visa tạm trú Úc. Lên thường trú nhân sau 4 năm khi khoản đầu tư đáo hạn
7-12 tháng
MỨC ĐẦU TƯ

VISA Đầu tư Trái phiếu 188B

Lấy visa tạm trú Úc. Lên thường trú nhân sau 4 năm khi khoản đầu tư đáo hạn
23-25 tháng
MỨC ĐẦU TƯ

VISA Doanh nhân 188A

Lấy visa tạm trú tại Úc. Nâng cấp lên Visa 888A khi đủ điều kiện.
23-25 tháng
MỨC ĐẦU TƯ
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ ÚC vĩnh viễn

VISA Doanh nhân tài năng 132A

Lấy thường trú nhân Úc, hưởng đầy đủ quyền lợi về y tế, giáo dục, an sinh xã hội… như công dân Úc, trừ quyền bầu cử. Được phép gia hạn sau mỗi 5 năm hoặc nhập tịch Úc nếu đáp ứng đủ điều kiện
23-25 tháng
MỨC ĐẦU TƯ

VISA Đầu tư Trọng yếu 888C

Lấy visa tạm trú Úc. Lên thường trú nhân sau 4 năm khi khoản đầu tư đáo hạn
7-12 tháng
MỨC ĐẦU TƯ

Visa doanh nhân 888A

Nhà đầu tư sẽ được cấp visa định cư Úc vĩnh viễn 888A khi đạt yêu cầu theo quy định.
Sau khi hoàn thành 188A
MỨC ĐẦU TƯ